მოთუთიებული ბოძი

ტექნიკური მახასიათებლები
გალვანიზირებული ბოძი
ვიღებთ ნებისმიერი ზომის შეკვეთებს