მარეგულირებელი ციმციმა Fl 105

ტექნიკური მახასიათებლები